Pierwsza rejestracja logo w Urzędzie Patentowym RP